Gamla hantverkstekniker

Karda, spinna och tova är gamla tekniker för att omvandla fårens ull till värmande plagg. Under två dagar kan du pröva att använda de gamla teknikerna för modern design.

Under sommaren så finns inga kurser i att tova och spinna planerade, men är ni en grupp som vill prova så kontakta mig för prisuppgift.